Att vara Jourhem

Att vara jourhem innebär att man tar emot ett eller två barn/ungdomar i sitt hem under en begränsad tid.

Vi söker jourhem till barn eller ungdomar som behöver lugn och ro under en övergångsperiod i väntan på en permanent lösning. Längden av placeringen kan vara all från något dygn till flera månader. Det är ett spännande och förtroendefylld uppdrag.

Vi erbjuder alla våra jourhem - utbildning, kontinuerlig fortbildning samt extern handledning i grupp. Som jourhem tillhör man också en mindre grupp som har en egen konsulent som arbetsledare/coach. Alla nya jourhem får också en fadderfamilj i form av ett erfaret jourhem. För att bli ett jourhem hos oss vill vi att:

  • någon av familjemedlemmar innehar körkort
  • erfarenhet av barn finns
  • möjlighet att ta emot två barn samtidigt
  • barnet/en får ett eget rum

Som jourhem får man inte ha förekommit hos Kronofogdemyndigheten, i sociala register eller i belastningsregistret.

Vill ni bli jourhem? Välkommen att kontakta oss!

Nordsunda AB

© Copyright 2020 Nordsunda AB