Att vara Familjehem

Det finns alltid barn som av olika skäl behöver en ny familj att bo i. Kanske är ni den nya familjen ett barn behöver – ett familjehem?

Ett familjehem välkomnar någon annans barn som familjemedlem i sin familj. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de blir vuxna och flyttar till eget boende. Andra bor i familjehemmet under en kortare period för att sedan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj. Oavsett hur länge barnet bor i sin nya familj är familjehemmet en del i barnets barndom och kommer för alltid att göra ett avtryck i barnets liv.

Vill ni vara med och göra skillnad för ett barn? Är ni den familj vi söker? Kontakta oss för ett fortsatt samtal.

När behövs familjehem?

Det finns många barn med trassliga hemförhållanden. Vissa av barnen behöver, för kortare eller längre tid, bo i en annan familj – ett familjehem. Alla barnen är olika men det som är gemensamt för dem är att de saknar stöd och/eller omsorg från sina föräldrar och ett fungerande hem. Anledningar till att det blivit så kan vara olika. Den kan bero på sjukdom, missbruk eller andra personliga problem hos både föräldrar och barn. För alla barn gäller att socialtjänsten gjort en bedömning att de inte kan bo kvar hemma. Oftast är barnets föräldrar och socialtjänsten överens men ibland är socialtjänsten och barnet och/eller föräldrarna oense om att barnet ska flytta till en annan familj.

Familjehemmet är barnets nya hem på obestämd tid. Barnet kan bo i familjen allt från några månader till hela sin uppväxt.

Vad krävs av ett familjehem?

Att vara ett familjehem är att vara förälder och syskon till någon annans barn. Precis som alla mammor och pappor är det ni som står för den dagliga omvårdnaden och ni kommer att vara barnets trygghet. Det unika med att vara familjehemsförälder till ett barn är att föräldraansvaret delas med de biologiska föräldrarna och med socialtjänsten.

Vi ställer inga krav på att familjehemsföräldrarna har någon särskild utbildning eller materiell standard. Det viktigaste är att ni lever ett ordnat liv och kan erbjuda en trygg, varm och strukturerad miljö. Framför allt är det viktigt att hela familjen känner att ni har både tid och känslomässigt utrymme för ett barn till i familjen.

De flesta barn som behöver en ny familj är 10 år eller äldre, men självklart finns det barn i alla åldrar som behöver en ny familj. Det kan också vara syskon som behöver en ny familj och då letar vi i första hand efter en familj som kan ta emot dem alla.

Ett delat ansvar

Som familjehem är ni inte ensamma om ansvaret för det barn ni tagit hand om. Familjehemmet samarbetar med Nordsunda, socialtjänsten och barnets ursprungsfamilj. Ni kommer att ha regelbunden kontakt och få hjälp av vår konsulent och en handläggare inom socialtjänsten. Till dem kan ni vända er med alla era frågor och funderingar. Självklart har även barnet kontakt med en handläggare inom socialtjänsten.

Oavsett hur länge barnet stannar hos er är relationen till ursprunget mycket viktig. Som familjehemsförälder är det en del av ert ansvar att hjälpa barnet att ha en bra kontakt med sina föräldrar, syskon och andra viktiga personer i barnets omgivning.

Våra konsulter

Som familjehem erbjuds du handledning av din familjehemskonsulent. Din familjehemskonsulent är alltid anträffbar via telefon så det är bara att ringa ifall det är något som du funderar över. Konsulenten för journal över de handledningstillfällen som ni har haft samt över det barn som ni har placerat hos er. Varje månad skickar konsulenten en sammanfattning över senaste månadens arbete med barnet till ansvarig handläggare på socialtjänsten. Familjehemskonsulenten ska även vara erat stöd i samtal med socialtjänsten.

Hur blir man familjehem?

Om du vill bli familjehem till något barn kontaktar du oss på Nordsunda. Du kan ringa, e-posta eller skicka en intresseanmälan via vår hemsida. Vi kommer då att kontakta dig inom kort. Vi börjar med att ge information per telefon.

Utredning

Innan du börjar som familjehem finns det krav på att du ska ha genomgått en utredning. Vissa familjehem har redan genomgått utredning via kommunen alternativt annan familjehemsverksamhet. Även ifall ni sedan tidigare varit familjehem vill våra familjehemskonsulter träffa er för att skapa sig en egen bild över er familj och vilka förutsättningar som ni har att vara familjehem. I en utredning så ska ni bland annat svara på hur er boendesituation ser ut, vilka familjemedlemmar som ni är och hur familjen fungerar. Utredningen gör vi för att vi ska kunna erbjuda så bra matchning som möjligt samt för att se till att en eventuell placering ska få bästa möjliga förutsättningar. Vi kräver alltid utdrag från:

  • Belastningsregistret från Polisen ska lämnas in i oöppnat kuvert
  • Utdrag från Kronofogden (måste ringa in till Kronofogden och uppge personnummer)
  • Utdrag från Socialtjänsten
  • Utdrag från Försäkringskassan

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/blanketter_intyg_informationsmaterial/intyg

Vi kommer sedan behöva skicka utredningen till socialtjänsten när vi kommer överens om att ni eventuellt ska ta emot en placering. Handläggaren på socialtjänsten påbörjar därefter en utredning med hembesök och mera ingående intervjuer. Den utredningen ska bland annat ta reda på om barnet och just er familj passar bra ihop. Handläggaren ska ta hänsyn till er familj och till de behov barnet har. Allt för att öka chanserna till att alla ska finna sig till rätta i den nya situationen med en ny familjemedlem. Våra familjehemskonsulter har sekretess, vilket innebär att vi aldrig lämnar ut uppgifter om er eller barn som är placerade utan erat godkännande. Ni som familjehem har inte sekretess, men bör vara varsamma med att lämna ut information till utomstående om det barn som är placerad hos er.

Ersättning

Familjen som tagit uppdrag som familjehem får en ersättning av Nordsunda. Den består av två delar: Arvodet, som är ersättning för det uppdrag ni utför.

Arvodet är skattepliktigt och är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension. Ett uppdrag berättigar inte till A-kassa, semesterlön eller semesterersättning. Som familjehem/jourhem är man uppdragstagare och man är således inte anställd. Erhåller du ersättning från A-kassa eller Försäkringskassa? Du kan ha rätt till en viss bi-inkomst men du ska kontakta din A-kassa eller Försäkringskassa innan du tar emot placeringar.

Summan kan variera beroende på barnets ålder och hur svårt uppdraget är.

Den andra delen är en omkostnadsersättning, som ska täcka de merkostnader som barnet medför. Omkostnadsersättning är varken sjukpenning eller pensionsgrundande. Du för göra avdrag för omkostnadsersättning i din deklaration.

Summan för omkostnadsersättningen varierar utifrån en mängd olika faktorer. Det handlar till exempel om barnets ålder, fritidsintressen, barnomsorgsavgifter, bilskjuts och umgängen.

Vill ni läsa mer om ersättning till familjehem kan ni gå in på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida www.skl.se. De har i ett cirkulär gått ut med rekommendationer kring ersättning till familjehem som de flesta kommuner följer. Nordsunda har en bra ersättningsnivå som uppskattas av familjehemmen. Detta regleras i ett skriftligt avtal.

Nordsunda förklarar i detalj hur ersättningarna ser ut och hur de utbetalas etc. vid första intervjutillfället. Normalt är att ersättningar precis som vanlig lön betalas ut månadsvis.

Testa dig själv

Är du en familjehemsförälder?

Är du redo att erbjuda ett hem till någon annans barn? Självtestet nedan innehåller femton frågor som ger dig en inblick i vad som kan förväntas av dig som familjemedlem. Det tar bara några minuter och det är bara du som ser resultatet. När testet är klart kan du bedöma om dina poäng motsvarar den engagemang som krävs för att vara familjehem.

Nordsunda AB

© Copyright 2020 Nordsunda AB