familjehemsvård och omsorg

Varför vi:

 • Vi på Nordsunda erbjuder kvalitetsinriktad familjehemsvård med hjälp av den bästa möjliga kompetensen.

 • Vår målsättning är att den unge skall efter sin avslutad placering kunna leva självständigt, ha en sysselsättning, en givande fritid och ett rikt socialt liv.

 • Vi väljer att prioritera individens skolgång då vi anser detta vara nödvändigt för att skapa rätt förutsättningar för dennes framtid.

 • Vi ser alltid till barnets bästa genom matchning av familjehem och ger familjehemmen bästa möjliga stöd

Vi erbjuder:

 • Placeringar i familjehem inom ramen för SoL, LVU och LSS

 • Utredda och utbildade familjehem (Ett hem att växa i). Våra utredare är utbildade i Nya Kälvesten.

 • Mottagande av barn och ungdomar i åldrarna 0-21

 • Individuellt utformat stöd till familjen.

 • Vid behov extern kompetens.

 • Gemensamma aktiviteter för familjehemmen.
 • Familjepedagog som arbetar för att bygga en god relation mellan barnet/ungdomen och dennes förälder.
 • Umgängesstöd.
 • Jour dygnet runt.

Nordsunda direkt

Vid snabba frågor eller akuta placeringar:

Nordsunda AB

© Copyright 2020 Nordsunda AB