familjehemsvård och omsorg

Att vara Familjehem

Som familjehem är du en viktig och central del i att förändra en människas liv till det bättre.

Att vara Jourhem

Ta emot akuta placeringar i avvaktan på socialtjänstens vidare beslut.

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar för dig som vill bli jour- och familjehem.

Anmäl intresse

Kontakta oss redan idag - vi återkommer med mer information.

Varför vi:

 • Vi på Nordsunda erbjuder kvalitetsinriktad familjehemsvård med hjälp av den bästa möjliga kompetensen.

 • Vår målsättning är att den unge skall efter sin avslutad placering kunna leva självständigt, ha en sysselsättning, en givande fritid och ett rikt socialt liv.

 • Vi väljer att prioritera individens skolgång då vi anser detta vara nödvändigt för att skapa rätt förutsättningar för dennes framtid.

 • Vi ser alltid till barnets bästa genom matchning av familjehem och ger familjehemmen bästa möjliga stöd

Vi erbjuder:

 • Placeringar i familjehem inom ramen för Sol, LVU och LSS
 • Våra familjer har genomgått vår utbildning och utredning
 • Vi tar emot barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år
 • Vi tar emot ensamkommande flyktingbarn
 • Stödet till familjen är individuellt utformat
 • Extern kompetens finns vid behov
 • Gemensamma aktiviteter för familjehemmen
 • Konsulenterna har jour dygnet runt
 • Vi jobbar för en god relation mellan barn / ungdom och dennes föräldrar.

Nordsunda direkt

Vid snabba frågor eller akuta placeringar:

Nordsunda AB

© Copyright 2017 Nordsunda AB